Betrouwbaarder

U slaapt graag op beide oren als het om de kwaliteit en de veiligheid van uw groenten en fruit gaat. Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties werken we alle dagen aan de betrouwbaarheid van onze producten.

Geïntegreerde teelt en gewasbescherming

Om de betrouwbaarheid van uw groenten en fruit te garanderen, combineren wij als Responsibly Fresh telers verschillende teeltmethoden op een geïntegreerde manier. Indien we moeten ingrijpen omdat onze teelten belaagd worden, doen we dat zo selectief en natuurlijk mogelijk. ( ... )

Een hechte waardeketen

Dankzij de coöperatieve structuur van onze sector wordt er nauw en goed samengewerkt tussen alle partijen die betrokken zijn bij het telen en vermarkten van groenten en fruit. Dit maakt onze producten betrouwbaarder. ( ... )

Waterdichte kwaliteitsgaranties

Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties volgen wij nauwgezet de voorschriften van een hele reeks kwaliteitssystemen. Die navolging wordt nauwlettend gecontroleerd door externe instanties. Dat maakt onze werkwijze en ons productaanbod betrouwbaarder in termen van kwaliteit en voedselveiligheid. ( ... )

Producten van bij ons voor mensen van bij ons

Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties bieden wij u graag een uitgebreid aanbod van streekeigen en uitheemse groente- en fruitsoorten die allemaal hier geteeld worden volgens onze strenge kwaliteitseisen. Dat verhoogt de betrouwbaarheid van uw voeding. ( ... )