Een hechte waardeketen

Dankzij de coöperatieve structuur van onze sector wordt er nauw en goed samengewerkt tussen alle partijen die betrokken zijn bij het telen en vermarkten van groenten en fruit. Dit maakt onze producten betrouwbaarder.

Soort zoekt soort

Als individuele telers en binnen onze producentencoöperaties zorgen we voor het correct sorteren en nauwlettend controleren van onze producten om te komen tot een homogeen aanbod. Hoe doen we dat?

Het uur van de waarheid

Onze producten worden op de markt gebracht via de klokverkoop, eigen aan het veilinggebeuren, of door bemiddeling. Hoe werkt dat?

Dankzij onze korte, geïntegreerde waardeketen en de veilingverkoop, gebeurt het sorteren, controleren en verkopen van onze producten in één vloeiende beweging. Dat maakt het hele proces en ons aanbod betrouwbaarder. Het is een positief gevolg van de nabijheid tussen alle betrokken partijen.

 

Sorteren en wegen met kennis ter zake.

 

Het verkoopgebeuren op de veilingen