Biodiversiteit

U vindt het ronduit onduurzaam wanneer de landbouwactiviteit de natuurlijke orde in de omgeving verstoort. Responsibly Fresh streeft naar integratie van onze groente- en fruitteelt in natuur en omgeving.

In harmonie met landschap en gemeenschap

Als Responsibly Fresh telers van natuurlijke producten zijn we er ons goed van bewust dat we leven en werken te midden van natuur en gemeenschap. Als het even kan, leveren we daar graag een bijdrage aan. ( ... )

Meer natuur levert de beste kuur

Onze teelten in openlucht trekken soms ook plaaginsecten en andere belagers aan. Op zo'n moment moeten we ingrijpen. Dat doen we steeds met respect voor de levende organismen en het ecosysteem. De biodiversiteit stelt ons in staat die ingrepen tot een minimum beperken.
( ... )