Meer natuur levert de beste kuur

Onze teelten in openlucht trekken soms ook plaaginsecten en andere belagers aan. Op zo'n moment moeten we ingrijpen. Dat doen we steeds met respect voor de levende organismen en het ecosysteem. De biodiversiteit stelt ons in staat die ingrepen tot een minimum beperken.

Natuurlijke plaagbeheersing

In geval van onheil verkiezen we, trouw aan onze principes van geïntegreerde teelt, door onze tussenkomsten het natuurlijk evenwicht in de omgeving te herstellen boven het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Hoe brengen we dat in praktijk?

De natuur werkt mee

Insecten zijn ook nodig voor de bestuiving van onze planten, zowel bij de fruit- als de groenteteelt. Indien de natuurlijk aanwezige insectenpopulatie niet groot genoeg is om het nodige werk te doen, zetten we zelf hommels en bijen uit.

Als telers van groenten en fruit zijn we goed geplaatst om te beseffen dat biodiversiteit niet alleen schoner is voor het milieu, maar ook voordeliger voor ons: werken in harmonie met de natuur verlaagt de kosten en verbetert de opbrengsten.

Biodiversiteit, koste wat het kost

De teloorgang van biodiversiteit is een wereldprobleem dat ons allen duur te staan kan komen. Sinds 1970 verdween 40% van alle dier- en plantensoorten. De 'Economics of Ecosystems & Biodiversity'-groep heeft berekend dat natuurbescherming 1500 tot 4600 miljard Euro kan opleveren...of niet. De Europese Unie stelde zich in 2001 tot doel om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen tegen 2010. In maart van dat jaar herhaalden de 27 lidstaten die belofte, maar wel tegen 2020. Inmiddels groeide het inzicht dat het behoud van biodiversiteit veelal een lokale aanpak vereist.
Als Responsibly Fresh telers doen we graag onze duit in het zakje.

 

 

 

Bijen en hommels aan het werk