Gezonder

Groenten en fruit zijn natuurlijke producten met hoge nutritieve waarde die een belangrijke plaats innemen in uw gezonde eet- en levensstijl. Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties zijn wij ons goed bewust van de rol die wij hierin spelen.

Geïntegreerde teelt en gewasbescherming

Om de gezonde eigenschappen van onze groenten en ons fruit intact te houden, beperken wij als Responsibly Fresh telers onze ingrepen in hun groeiproces tot het strikt noodzakelijke. Dat is het basisprincipe van geïntegreerde teelt en geïntegreerde gewasbescherming. ( ... )

In harmonie met landschap en gemeenschap

Zoals de groenten en het fruit die we als Responsibly Fresh telers voortbrengen een bijdrage leveren aan uw gezond eetpatroon, zo biedt de omgeving waarin wij leven en werken een toegevoegde waarde aan uw gezonde levensstijl. ( ... )

In verzekerde bewaring

Goede bewaaromstandigheden zijn van cruciaal belang opdat de gezonde groenten en het gezond fruit die we telen hun intrinsieke eigenschappen op korte en langere termijn zouden behouden. ( ... )