In verzekerde bewaring

Goede bewaaromstandigheden zijn van cruciaal belang opdat de gezonde groenten en het gezond fruit die we telen hun intrinsieke eigenschappen op korte en langere termijn zouden behouden.

Wat er allemaal bij komt kijken

Bepalend voor de bewaring van groenten en fruit zijn ondermeer de rassenkeuze, de teelttechnieken en het tijdstip voor plukken of oogsten. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek optimaliseren en controleren we die voortdurend.

Bij het vermarkten van verse groenten en fruit moeten we steeds op zoek naar het optimaal evenwicht tussen:

De natuur die bepaalt hoe weelderig de oogst zal zijn en welke producten in welke periodes van het jaar voorhanden zijn.

De wisselende vraag van klanten en consumenten binnen en buiten de respectievelijke seizoenen.

Onze zorg voor voedingsspaarzaamheid.

Van teler tot veiling...

Eenmaal geplukt of geoogst stockeren we de producten gedurende korte tijd op de veiling in ideale omstandigheden wat betreft temperatuur en luchtvochtigheid.

...en verder

Groente- en fruitsoorten die niet geschikt zijn om kwalitatief langer bewaard te worden, bieden we meteen te koop aan. Het spreekt voor zich dat onze verse producten met respect voor de koudeketen getransporteerd en in de winkel aangeboden worden.

Langere bewaring

Appelen, peren, kolen of knolselder kunnen lang bewaard worden zonder kwaliteitsverlies, zodat u er het hele jaar door van kan genieten. Elke fruitsoort wordt apart bewaard onder ideale bewaarcondities eigen aan de soort.

Dankzij aangepaste bewaartechnologie kan u als consument gedurende een langere periode genieten van sommige groente- en fruitsoorten uit eigen regio, met maximale bewaring van vitaminen en mineralen. Dat maakt uw voedingspatroon gezonder. Het zorgt er ook voor dat de voorraad product die we telen ten volle kan benut worden, wat bijdraagt aan de voedingsspaarzaamheid.

  

 

Bij appelen en peren passen we de 'Ultra Low Oxygen' (ULO) bewaarmethode  toe, waarbij we temperatuur, zuurstof- en CO2-gehalte in een evenwichtige combinatie onder controle houden. Gevolg is dat het rijpingsproces van de vruchten wordt stilgelegd.