Responsibly Fresh

Responsibly Fresh is een collectief duurzaam-heidskeurmerk  -  een (h)erkenningsteken voor wie betrokken is bij de markt van groenten en fruit en vooruitgang wil boeken inzake welvaart, welzijn en milieu.