Deelnemers

'Responsibly Fresh' is een initiatief van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) dat de Belgische producentencoöperaties van groenten en fruit en hun producenten verenigt.

Alleen producenten en coöperaties die aantoonbaar inspanningen leveren op diverse duurzaamheidsaspecten en -criteria, mogen het keurmerk voeren. Om dit te kunnen blijven doen, hebben zij er zich concreet toe verbonden naar de toekomst toe hun activiteiten verder te verduurzamen.
Het gebruik van het keurmerk is aan strikte voorwaarden onderworpen. Dit geldt ook voor de communicatie die hierrond gevoerd wordt.

De deelnemende producentencoöperaties zijn ( ... )