De kleuren van de regenboog

De regenboog is een natuurverschijnsel dat zichtbaar wordt bij een gelijktijdig optreden van zonneschijn en regen. En dat is waar het inzake duurzaamheid om gaat: het verenigen of in evenwicht brengen van ogenschijnlijk tegengestelde zaken: profit, people en planet. In het volksgeloof wordt vaak verteld dat de regenboog rijkdom en voorspoed zal brengen. De regenboog als symbool van vooruitgang en hoop voor de toekomst.