Het VBT  vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als internationaal vlak, hun belangen en werkt daar waar nodig samen met andere organisaties, federaties of betrokken stakeholders. Het biedt haar leden een platform aan voor overleg en uitwisseling. Verder verstrekt het VBT sectorrelevante informatie aan haar leden en kan het in welbepaalde domeinen optreden als dienstverlener.