Responsibly Fresh

Een engagement

Het duurzaamheidskeurmerk 'Responsibly Fresh' is een (h)erkenningsteken voor al wie betrokken is bij de markt van groenten en fruit en vooruitgang wil boeken inzake welvaart, welzijn en milieu.

De lokale groente- en fruittelers en hun producentencoöperaties doen dit door te streven naar:
•een economisch verantwoorde teelt en vermarkting van kwaliteitsproducten ('profit')
•met optimale inzet van productiemiddelen en de beperking van ongewenste neveneffecten ('planet')
•met respect voor sociale aspecten en de gezondheid van de mens ('people').

De handelaars en consumenten die de door het keurmerk gesigneerde producten afnemen en consumeren, onderschrijven en stimuleren zodoende de zoektocht naar verduurzaming van de sector van groenten en fruit.

Een symbool

'Responsibly Fresh':
'Fresh' omdat we ons bevinden in de context van de verse producten groenten en fruit.
'Responsibly' staat voor 'verantwoord' en 'verantwoordelijk': vruchten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid.