Voorwaarden

Deelname aan het project en gebruik van het Responsibly Fresh-keurmerk is aan strikte voorwaarden onderworpen. De deelnemende producenten en afzetcoöperaties dienen aantoonbaar inspanningen te leveren op diverse duurzaamheidsaspecten en -criteria. De voorwaarden betreffen drie elementen.

1. De individuele producenten moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat voor een kwaliteitssysteem

2. Voor het collectief van de aangesloten producenten moeten de afzetcoöperaties progressie tonen op een reeks van duurzaamheidscriteria. Het collectief dossier wordt tweejaarlijks opgesteld aan de hand van een enquête met 49 duurzaamheidscriteria.

3. De individuele afzetcoöperaties moeten in het bezit zijn van een certificaat voor een charter duurzaam ondernemen/maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dat wordt aangeboden door de provinciale overheden en/of VOKA (Vlaams Netwerk van Ondernemingen). De charters vertrekken van een breed kader met een tiental thema’s rond duurzaamheid. Rond die thema's moeten de onderschrijvende afzetcoöperaties, via het uitvoeren van acties, een engagement aangaan dat jaarlijks hernieuwd wordt. Het certificaat voor het charter wordt verleend na een externe evaluatie en audit van de uitgevoerde acties.