Thema's

Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. In essentie gaat het er echter om hoe je als bedrijf in de wereld staat en daarmee omgaat. Binnen Responsibly Fresh zijn vier thema’s geïdentificeerd die voor de sector het meest relevant zijn. Binnen die thema’s kunnen verschillende duurzaamheidsaspecten onderscheiden worden, waarvoor de impact van de afzetcoöperaties en/of de producenten significant is. Het gaat om aspecten waarvoor de deelnemers aan Responsibly Fresh al heel wat inspanningen leveren en waar nog ruimte is voor verbetering.

Meer informatie over de thema's? ....