Waterdichte kwaliteitsgaranties

Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde voor kwalitatieve voeding. Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties volgen wij nauwgezet de voorschriften van een hele reeks  kwaliteitssystemen en worden we nauwlettend gecontroleerd door externe instanties.

Productie volgens het boekje

In eerste instantie doen we aan zelfcontrole op basis van de 'Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie'. Zo kunnen we zelf nagaan of we alle voorschriften in de praktijk brengen of, zo nodig, moeten bijsturen. Externe en onafhankelijke instellingen zien hierop toe en reiken ons ook certificaten uit.
Daar bovenop hebben we ons als Responsibly Fresh telers geëngageerd om ten minste aan te sluiten bij één van de bestaande kwaliteitssystemen. Welke zijn dat?

Standaarden op veilingniveau

Onze producentencoöperaties vermarkten onze producten in binnen- en buitenland. Hiervoor moeten onze groenten en ons fruit voldoen aan nauwkeurig bepaalde kwaliteitseisen. Een greep uit toepasselijke kwaliteitsstandaarden.

Een paspoort voor groenten en fruit

We weten op elk moment voor elke partij groenten en fruit waar ze vandaan komt, waar ze zich bevindt en welke haar bestemming is. Dat noemen we traceerbaarheid. De reisweg van onze producten kan eenvoudig gevolgd worden aan de hand van cijferstickers, streepjescodes en palletlabels. Waar is dit goed voor?

In onze groente- en fruitsector wordt alles in het werk gesteld om de veiligheid en de kwaliteit van onze groenten en ons fruit in alle stadia van het telen en vermarkten te garanderen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de nabijheid van alle betrokken partijen.