Een hechte waardeketen

De coöperatieve structuur van onze sector bevordert de goede samenwerking tussen alle  partijen die er deel van uitmaken. Dat straalt af op de kwaliteit die we dagdagelijks afleveren.

Soort zoekt soort

Als individuele telers en binnen onze producentencoöperaties zorgen we voor het correct sorteren en nauwlettend controleren van onze producten om te komen tot een homogeen aanbod. Hoe doen we dat?

Het uur van de waarheid

Onze producten worden op de markt gebracht via de klokverkoop, eigen aan het veilinggebeuren, of door bemiddeling. Hoe werkt dat?

Onze korte, geïntegreerde waardeketen en de veilingverkoop, zo typisch voor onze groente- en fruitsector, staan er borg voor dat onze producten in de beste kwalitatieve omstandigheden vermarkt worden, dagvers of na bewaring. Dit is een van de voordelen van de structurele nabijheid van alle betrokken partijen in onze sector.

 

 

Sorteren en wegen met kennis ter zake

 

Het verkoopgebeuren op de veilingen