Lage impact

U vindt het belangrijk dat we bij het telen en vermarkten van groenten en fruit vooral de natuur zijn werk laten doen en dat we de impact van onze tussenkomsten op mens en milieu zo beperkt mogelijk houden. Responsibly Fresh komt daaraan tegemoet.

De natuur is de wieg van onze teelt

Groenten en fruit zijn natuurproducten die natuurelementen nodig hebben om tot volle wasdom te komen. Als Responsibly Fresh telers gaan we omzichtig en oordeelkundig met deze elementen om. ( ... )

Geïntegreerde teelt en gewasbescherming

Om te komen tot lekkere en gezonde groenten en fruit zijn heel wat zaken van belang: plantgoed, grondbewerking, bemesting, water, snoei... Hier op een samenhangende manier mee omgaan, noemen we geïntegreerde teelt. ( ... )

Inpakken en wegwezen

Om onze groenten en ons fruit op een kwalitatieve en efficiënte manier van boomgaard, serre of veld tot uw koelkast te brengen, is de rol van verpakkingen niet te onderschatten. Met het oog op verdere verduurzaming van de sector stellen we onszelf echter steeds weer de hamvraag: 'Is deze verpakking echt noodzakelijk?' ( ... )