Inpakken en wegwezen

Om onze groenten en ons fruit op een kwalitatieve en efficiënte manier van boomgaard, serre of veld tot uw koelkast te brengen, is de rol van verpakkingen niet te onderschatten. Met het oog op verdere verduurzaming van de sector stellen we onszelf echter steeds weer de hamvraag: 'Is deze verpakking echt noodzakelijk?'

Soorten verpakkingen en hun functies

Omdat ze veel belangrijke functies vervullen, maken we gebruik van verschillende soorten verpakkingen.

Reduce, reuse, recycle

Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties zetten we in op afvalpreventie inzake verpakkingen. Daarom hebben we voor onze sector een centraal afvalpreventieplan opgesteld. We beperken zoveel als mogelijk de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, kiezen voor herbruikbare verpakkingen en geven de voorkeur aan verpakkingsmateriaal dat gerecycleerd wordt. Voor afvalverwerking en recyclage werken we samen met VAL-I-PAC en Fost Plus. Dat levert nu al mooie resultaten op voor elke verpakkingssoort:

Consumentenverpakkingen

Omverpakkingen   

Transportverpakkingen

Toekomstperspectief

We hebben een niet aflatende aandacht voor de verpakkingsproblematiek en streven naar voortdurende optimalisatie daarvan. Daarom gaan we na of en hoe producenten van verpakkingsmateriaal het gewicht en de afmetingen van verpakkingen nog kunnen verminderen zonder dat deze zouden inboeten aan kwaliteit en duurzaamheid. Naar de toekomst toe zullen we steeds meer werken met plooikisten: die nemen veel minder volume in wanneer ze leeg teruggebracht worden.

Responsibly Fresh drukt onze overtuiging uit dat zuiniger omgaan met verpakkingsmateriaal in alle stadia van de waardeketen een kwalitatievere bescherming en presentatie van de producten mogelijk maakt die voordeliger is voor alle betrokken partijen en schoner voor het milieu.

 

 

Voortdurende aandacht voor verpakkingen