De natuur is de wieg van onze teelt

Groenten en fruit zijn natuurproducten die natuurelementen nodig hebben om tot volle wasdom te komen. Als Responsibly Fresh telers gaan we omzichtig en oordeelkundig met deze elementen om.

Bodem

De goede, vruchtbare bodem brengt onze groenten en ons fruit voort. Omdat we er goed zorg voor dragen, bekomen we een weelderige oogst op een beperkte oppervlakte. Hoe doen we dat?

Bemesting

Soms moeten we de natuur een handje helpen door bemesting. We dienen precies toe wat nodig is om een goed resultaat te bekomen, zowel wat het type als de hoeveelheid meststoffen betreft. Hoe gaan we tewerk?

Water

We zijn er ons van bewust dat water een essentiële maar schaarse natuurlijke bron is. Gelukkig kunnen onze gewassen regelmatig genieten van een regenbui. In droge of warme periodes en in onze serres moeten we onze teelten echter beregenen. Hoe pakken we dat aan?

Energie

De natuur heeft zijn grillen: hoe kouder de winter, hoe groter onze energiebehoefte. Maken onze openluchtteelten nauwelijks aanspraak op energiebronnen, dan doet onze glastuinbouw dat wel om serres te verwarmen. We nemen een veelheid aan initiatieven om zuinig en efficiënt om te gaan met energie. Welke?

Lucht

Enerzijds capteren onze gewassen CO2. Anderzijds beperken we zoveel mogelijk diverse vormen van uitstoot. Hoe?

Als telers van natuurproducten hebben we ervaren dat wanneer we zuiniger omspringen met de natuurelementen, de natuur ons hier dubbel en dik voor beloont. Onze opbrengst is beter en onze kosten zijn lager, wat ons voordeliger uitkomt. En onze omgeving blijft schoner.

 

De glastuinbouw is een aanzienlijke producent van elektriciteit geworden.
De stroom die we zelf niet gebruiken, brengen we op het net. In 2010 produceerden we voldoende voor het elektriciteitsgebruik van 410.000 gezinnen ofwel 1 miljoen mensen: dat is een zesde van de Vlaamse bevolking!