Maatschappelijk verantwoord bedeeld

Overschotten bedelen we gratis aan erkende liefdadigheidsinstellingen, al dan niet via de overkoepelende voedselbanken. Een zestigtal erkende instellingen in België kan product komen ophalen bij onze producentencoöperaties, tot 150 kilogram per persoon per jaar. In totaal vertegenwoordigt onze gratis bedeling ongeveer 1,9 miljoen kilogram product per jaar.