De meeste van deze verpakkingen zijn voor eenmalig gebruik en eindigen hun levensloop bij u als consument. Wij gebruiken hiervoor doorgaans gerecycleerde grondstoffen. Om de kringloop draaiende te houden is het fijn dat u ze ook weer inzamelt voor recyclage.
Vanuit de veilingen spelen we een centrale rol in het verminderen van verpakkingsgebruik en -afval op dit niveau. Door goede communicatie met telers enerzijds en distributeurs anderzijds zorgen wij ervoor dat het gevraagde product van meet af aan in de gepaste verpakking terechtkomt, waarin het blijft zitten tot aan de consumptie. Zodoende is het product gedurende het hele traject goed naspeurbaar en hoeft het niet herverpakt te worden.