Kwaliteitsstandaarden die de producentencoöperaties navolgen zijn ondermeer:

BRC (British Retail Consortium)

IFS (International Food Standard)

QS (Qualität und Sicherheit) -heel belangrijk gezien het grote gewicht van Duitsland als afzetmarkt voor onze groenten en ons fruit

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

ISO-normen (International Standardization Organization)