In volgorde van ingrijpendheid zijn de volgende technieken voorhanden:

Biologische bestrijding door natuurlijke vijanden van de parasieten te sparen en actief in te zetten

Mechanische bestrijding door te schoffelen en aangetaste planten te vernietigen

Fysische bestrijding door bijvoorbeeld snoeihout te verbranden in perenplantages om bacterievuur tegen te gaan en met folie te werken tegen het onkruid

Biotechnische bestrijding door bijvoorbeeld insecten met licht- of sapvallen weg te vangen

Chemische bestrijding door het gebruik van pesticiden en onkruidverdelgers tot het absolute minimum te beperken. Bovendien kiezen we voor de minst schadelijke middelen voor de mens en voor de natuurlijke vijanden van de parasieten. We waken erover dat het gekozen middel alleen het probleem aanpakt en minimaal sporen nalaat, en verontreiniging van het milieu vermeden wordt