Voorkomen is beter dan genezen (preventie)

Een goede bedrijfshygiëne, ruime vruchtwisseling, gebruik van gezond plantmateriaal, optimaal zaaien volgens plaats en tijdstip, afgemeten bemesten en het creëren van een gunstig milieu voor de natuurlijke vijanden van parasieten zijn allemaal maatregelen waarmee we de bedreiging van plagen, ziektes en onkruid zo beperkt mogelijk houden.