Hoe pakken we dat aan?

Dankzij een gemiddelde hoeveelheid regenwater van zo'n 800 liter per vierkante meter per jaar, hebben onze teelten in openlucht nauwelijks extra beregening nodig. Groenten en fruit die onder glas geteeld worden wel. Maar, is onze glastuinbouw de grootste waterverbruiker van de hele landbouwsector, dan is hij ook de beste leerling van de klas vanuit milieustandpunt: maar liefst 61% van zijn waterverbruik komt van regenwater dat opgevangen wordt via de serres en gestockeerd in bassins of vijvers met folie! En waar mogelijk hergebruiken we water door gesloten systemen op te zetten.
Andere waterbronnen die we aanspreken zijn grond- en oppervlaktewater. Drinkwater gebruiken we nauwelijks, tenzij voor het wassen en naspoelen van onze producten; een kwestie van voedselveiligheid