Hoe doen we dat?

We respecteren het bodemtype en behouden zoveel mogelijk de bodemstructuur dankzij passende bodembewerkingen. Bodemerosie gaan we tegen door de zaai- of plantrichting aan te passen of nog grasstroken aan te leggen. We wisselen de teelt op onze percelen af om de voedingsbestanddelen in de bodem niet uit te putten.