Een oogje in het zeil houden (monitoring en observatie)

Als zorgzame teler zijn we altijd op onze hoede en controleren we onze gewassen regelmatig. Zijn er parasieten aanwezig en zo ja, welke? Waar bevinden ze zich? Met hoeveel zijn ze? Kunnen ze schade toebrengen? Kan een plaatselijke behandeling volstaan of moet die ruimer zijn? Welke behandeling is best geschikt?
Het correct inschatten van deze elementen vereist een goede en ruime kennis terzake. Een Responsibly Fresh teler informeert zich voortdurend bij wetenschappelijke instanties.