We duiden mogelijke gevaren aan met pictogrammen. EHBO-materiaal en -instructies, brandblusapparaten, overzichten van noodnummers en hulpdiensten zijn binnen handbereik. Voor sommige taken stellen we beschermende kledij ter beschikking en we zorgen ervoor dat machines en gereedschap in degelijke staat verkeren en goed functioneren. Vermits voorkomen beter is dan genezen, sensibiliseren we onze medewerkers om voorzichtig om te springen met machines, materialen en middelen.