Producten van bij ons voor mensen van bij ons

Als Responsibly Fresh telers leven en werken we te midden van de mensen. Onze producentencoöperaties staan in rechtstreeks contact met handelaars in binnen- en buitenland. Die nabijheid zorgt ervoor dat we de polsslag van de markt goed voelen.

Beter inspelen op de marktvraag

Hoewel groenten en fruit natuurproducten zijn, laat de natuur ons toe om door rasveredeling en inkruising aan productontwikkeling te doen. We gaan daarbij uit van veranderende consumptiewijzen, de evolutie van de eetcultuur, specifieke consumptiemomenten en nieuwe toepassingsmogelijkheden. U zoekt inspiratie?

Streekeigen producten

Onze contreien lenen zich dermate goed tot het telen van verschillende soorten groenten en fruit, dat we ze 'streekeigen' mogen noemen. Denk aan appelen en peren of witloof en asperges. Het zoeken naar resistente, streekeigen gewassen zorgt ervoor dat we deze producten met groot respect voor mens en omgeving kunnen telen. ( ... )

Van daar en toch van hier

We telen ook producten die van nature minder gedijen in ons klimaat en bijgevolg onder glas moeten groeien, maar waar in onze streken veel vraag naar is. We hebben ons bekwaamd om ze hier te kunnen telen, omdat we het belangrijk vinden dit te doen volgens onze principes van geïntegreerde teelt. ( ... )

De juiste maat

De meest nutteloze energie is diegene die verloren gaat. Wanneer veel betrokken partijen tijd, geld en moeite investeren om lekkere en gezonde groenten en fruit te telen en te vermarkten, dan zouden wij het jammer vinden indien u daar als consument niet ten volle van kan genieten. Is dat toch het geval, dan zoeken we een oplossing.

Het aantal groente- en fruitsoorten dat in onze streken geteeld wordt is zeer uitgebreid. Omdat onze producentencoöperaties teelten samenbrengen van veel verschillende telers, wordt ons aanbod nog gevarieerder en kwalitatiever. Daarmee bedienen we een ruim publiek: 100 miljoen consumenten binnen een straal van 300 kilometer rond onze telersbedrijven! Dat maakt de distributie van onze producten voordeliger en zuiniger. Globaal genomen is deze aanpak ook schoner voor het milieu en transparanter en betrouwbaarder voor u als consument.