Degelijke jobs

Kwalitatieve groenten en fruit telen en vermarkten is niet alleen een zaak van producten, processen en systemen, maar vooral van mensen. Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties stellen wij heel wat mensen tewerk in uiteenlopende jobs en hechten we veel belang aan een degelijk personeelsbeleid.

Aan de slag!

Omdat de natuur bepaalt wanneer geoogst moet worden, is flexibele tewerkstelling belangrijk in onze sector. Wij maken dan ook gebruik van vaste medewerkers naast seizoenarbeiders, hebben oog voor diversiteit en bieden jobs aan ondermeer kansengroepen als laaggeschoolden, tijdelijke werklozen en schoolverlaters. Mensen die willen doorgroeien en zich ontplooien, krijgen daar de kans toe. ( ... )

Kennis en motivatie

Wie daar interesse voor heeft, kan op onze bedrijven het vak leren. We hechten belang aan diverse soorten van opleiding en aan een goede teamgeest tussen onze medewerkers. Om de betrokkenheid tussen ons bedrijf en zijn medewerkers te verstevigen, lassen we communicatiemomenten in. Meer weten?

Een goed werkklimaat

Mensen functioneren het best wanneer ze werken in comfortabele arbeidsomstandigheden. Zo zijn we voortdurend op zoek naar manieren om belastende handelingen te verlichten en passen we zo nodig bepaalde teeltwijzen aan. ( ... )

Aandacht voor veiligheid en gezondheid

Omdat we voortdurend werken met machines en apparatuur en soms ook met schadelijke stoffen, is waakzaamheid altijd geboden. We inventariseren de risico's en passen duidelijke veiligheidsprocedures toe.

Hoe socialer de bedrijfsvoering, des te sterker de verduurzaming van onze sector. Responsibly Fresh stelt 'People' op gelijke voet met 'Profit' en 'Planet'.