Schoner

U blijft bezorgd over de evolutie van ons leefmilieu. Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties gaan wij steeds schoner tewerk. Tenslotte leven wij van de natuur.

De natuur is de wieg van onze teelt

Omdat het telen van groenten en fruit onmogelijk is zonder gebruik te maken van de natuurelementen, willen we die als Responsibly Fresh telers in stand houden en zelfs verbeteren. Een schoner leefmilieu is essentieel om onze activiteit en uw gezonde en lekkere voeding te realiseren. ( ... )

Geïntegreerde teelt en gewasbescherming

Het streven naar een schoner milieu hebben we als Responsibly Fresh telers verankerd in onze werkmethoden: we stellen preventie en waakzaamheid boven ingrijpen in de natuur. Dat laatste doen we heel selectief en kritisch, waar en wanneer het niet anders kan. ( ... )

Inpakken en wegwezen

De schoonste verpakking is diegene die je niet nodig hebt, omdat ze niets bijdraagt aan de bewaring en de bescherming van onze producten. Daarom zweren wij als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties inzake verpakkingsgebruik bij afvalpreventie, hergebruik en recyclage. ( ... )

In harmonie met landschap en gemeenschap

Als Responsibly Fresh telers van natuurlijke producten leven we van en met de natuur. We willen ons dan ook zo harmonieus mogelijk integreren in natuur en gemeenschap. Zo kan iedereen genieten van een schoner milieu. ( ... )

Meer natuur levert de beste kuur

Als Responsibly Fresh telers ervaren we dat de natuur vaak met ons meewerkt, maar het ons soms ook moeilijk maakt. Zelfs dan proberen we zo min mogelijk in te grijpen met het oog op een schoner milieu. Want hoe schoner het milieu, hoe beter de natuur kan meewerken. ( ... )

Producten van bij ons voor mensen van bij ons

We bieden als Responsibly Fresh telers een waaier aan streekeigen producten aan, maar telen hier ook groente- en fruitsoorten van vreemde oorsprong die door u als consument veel gevraagd worden. Dat doen we omdat we geloven dat het schoner is voor het milieu als mensen van bij ons producten van bij ons kopen. ( ... )

De hele productie nuttig aanwenden

Slagen we erin om onze groenten en ons fruit via supermarkten en voedingswinkels maximaal tot op uw bord te brengen, dan worden we toch soms geconfronteerd met  productoverschotten. Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties vinden we ook daar een nuttige bestemming voor. Want dat is schoner voor het milieu. ( ... )