Lage impact

Binnen Responsibly Fresh wordt bij de productie en vermarkting van verse groenten en fruit zuinig omgegaan met productiemiddelen en worden de principes van geïntegreerde teelt toegepast.  ( ... )

Biodiversiteit

De deelnemers aan Responsibly Fresh kiezen voor een gevarieerde teelt en voor passende teelttechnieken met het oog op het behoud van biodiversiteit. Zij ondersteunen eveneens wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe rassen en teelttechnieken.  ( ... )

Nabijheid

De structuur van producentencoöperaties zorgt voor een korte, geïntegreerde keten die resulteert in transparante prijsvorming, one-stop-shopping en betaalbare, kwaliteitsvolle producten. ( ... )

Voedingsspaarzaamheid

Via doordachte bewaartechnieken, klantgerichte porties en inspelen op de marktvraag, gaan de Responsibly Fresh-producenten en hun coöperaties spaarzaam om met voeding. Producten die in uitzonderlijke omstandigheden niet verkocht worden, krijgen een alternatieve bestemming via de cascade van waardebehoud. ( ... )