Voordeliger

U vindt dat een markt pas echt verduurzaamt wanneer alle betrokken partijen daar voordeel bij hebben. Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties willen wij het telen en vermarkten van groenten en fruit voordeliger maken voor mens, milieu en bedrijf.

De natuur is de wieg van onze teelt

Groenten en fruit zijn natuurproducten die natuurelementen nodig hebben om tot volle wasdom te komen. We hebben er allemaal voordeel bij wanneer we daar als Responsibly Fresh telers omzichtig en oordeelkundig mee omgaan. ( ... )

Inpakken en wegwezen

Verpakkingen zijn belangrijk om onze groenten en ons fruit op een kwalitatieve en efficiënte manier van boomgaard, serre of veld tot uw koelkast te brengen. Het is voordeliger voor alle betrokken partijen om overtollige verpakking te vermijden. Daarom stellen wij onszelf als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties steeds weer de hamvraag: 'Is deze verpakking echt noodzakelijk? ( ... )

Meer natuur levert de beste kuur

Onze teelten in openlucht trekken soms plaaginsecten en andere belagers aan.  De voordeligste manier om hieraan het hoofd te bieden, is natuurlijk onheil met natuurlijke middelen te bestrijden...natuurlijk. ( ... )

De kracht van coöperatie(s)

Als Responsibly Fresh telers hebben wij er sinds vele jaren voor gekozen om onze veelal familiale bedrijven te groeperen in producentencoöperaties (de groente- en fruitveilingen). Daar doen wij ons voordeel mee, maar het biedt ook voordelen aan u als klant en consument. ( ... )

Een hechte waardeketen

Het feit dat alle betrokken partijen nauw op elkaar aansluiten, biedt het voordeel dat we kwalitatief en flexibel kunnen werken. Dat is essentieel om onze verse, natuurlijke producten in de beste omstandigheden te vermarkten. ( ... )

Producten van bij ons voor mensen van bij ons

Als Responsibly Fresh telers willen wij met onze producten steeds nauwer aansluiten bij de wensen van onze afnemers. Het voordeel voor ons is dat we beter zaken kunnen doen. Het voordeel voor u als klant en consument is dat u beter bediend wordt. ( ... )

In verzekerde bewaring

Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties hebben wij er alle voordeel bij om zoveel mogelijk van onze producten te kunnen vermarkten. En uw voordeel als klant en consument is het zo vaak en lang mogelijk te kunnen genieten van een gevarieerd en kwalitatief aanbod. Goede bewaaromstandigheden zijn dus absoluut noodzakelijk. ( ... )