Zuiniger

U vindt dat verkwisting niet langer van deze tijd is. Niet meer gebruiken dan nodig is om kwalitatief te leven, nu en in de toekomst, is ook voor ons als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties een belangrijk streef doel.

De natuur is de wieg van onze teelt

De natuurelementen, nodig  om onze groenten en ons fruit tot volle wasdom te laten komen, worden steeds schaarser en dus kostbaarder. We gaan daar als Responsibly Fresh telers dan ook steeds zuiniger mee om. Alleen zo kunnen we u in de toekomst blijven voorzien van onze lekkere en gezonde producten. ( ... )

Inpakken en wegwezen

Zuiniger omspringen met verpakkingen en verpakkingsmateriaal betekent jezelf steeds weer de vraag stellen: 'Is deze verpakking echt noodzakelijk?' Indien een verpakking niet bijdraagt aan efficiënte en kwalitatieve bewaring, transport en presentatie van onze producten, is ze dat wat ons betreft alvast niet. ( ... )

Producten van bij ons voor mensen van bij ons

Als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties streven we ernaar ons aanbod van groenten en fruit zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften als consument. Zo kunnen wij zuiniger omgaan met productiemiddelen, verpakkingen en transport en u met uw voeding. ( ... )

In verzekerde bewaring

De natuur bepaalt het tijdstip en de weelderigheid van onze oogst. Die houdt geen rekening met de consumptiemomenten van onze groenten en ons fruit. Dankzij goede bewaaromstandigheden kunnen we zuiniger omspringen met onze voorraden en kan u er langer van genieten. ( ... )

De hele productie nuttig aanwenden

Zuiniger omspringen met onze lekkere en gezonde producten betekent dat we ook eventuele overschotten niet teloor laten gaan. Want dat zouden we als Responsibly Fresh telers en producentencoöperaties zonde vinden. ( ... )